VARFÖR BEHÖVS FÖRSTÅELSEN OM A-B-C®?

Utvecklingssamtalet är en samtalsform som förekommer i många organisationer, genomförs vanligen en gång/år. Resultaten dvs. nyttan för organisationen och dess medarbetare är ofta på en lägre nivå än kostnaden i tid. Att komplettera med anonyma medarbetarundersökningar medför ytterligare kostnader utan att tillföra några positiva effekter.

 

 

 

Rätt använd är utvecklingssamtalet den enskilt viktigaste processen i en organisation. Hela organisationen mäts och kvalitetssäkras i en och samma process.

Utvecklingssamtalsprocessen omfattar allt som är viktigt i en organisation dvs. även andra processer/funktioner ex. Lean, HR, Kvalitet, Ekonomi, Underhåll etc.

 

 

Förståelsen om utvecklingssamtalets A-B-C® beskriver vad som behöver göras före, under och efter samtalen. Utvecklings-samtalsprocessen börjar egentligen när samtalen är klara och pågår indirekt under hela året. Med sorterad feedback och ! och ? inom ramen för ordinarie möten, sker löpande utvärdering och kvalitetssäkring såväl före som efter utvecklingssamtalen.

Med Förståelsen om utvecklingssamtalets  A-B-C® befrias organisationer från att behöva använda annonyma mätningar.

Kostnaden för utvecklingssamtalen är densamma, frågan är vilka effekter man vill uppnå.

 

Referenser